Keitä ovat maailman nälkäiset ja miten näläntorjunnassa ollaan edistytty?

805 miljoonaa nälkäistä ihmistä. Lause ja sen sisältämä luku on käsittämätön, täysin hahmottamaton ja etäinen.

805 miljoonaa nälkäistä ihmistä maailmassa, jossa ruokaa tuotetaan määrällisesti riittämiin kaikille – siinä se on, yksi aikamme suurimmista epäkohdista kiteytettynä 10 sanaan.

Luku on peräisin YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestön FAO:n juuri ilmestyneestä State of Food Insecurity-raportista.

Virstanpylväs, johon maailman nälkäisten määrää verrataan, on YK:n vuosituhattavoitteista ensimmäinen. Tämän tavoitteen mukaan maailman nälkäisten osuus globaalista väestöstä tulisi vuoteen 2015 mennessä puolittaa vuoden 1990 tasosta.

Hyvät uutiset: edistystä on tapahtunut.

Vuoden 1990 tasoon verrattuna maailmassa on 209 miljoonaa nälkäistä vähemmän. Tämä on Brasilian väkiluvun verran. Prosenteissa aliravitsemuksen esiintyminen on pudonnut 18.7 prosentista 11.3 prosenttiin maailmanlaajuisesti. Parhaiten on edistytty Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Huonot uutiset: luvut eivät välttämättä ole uskottavia.

Niitä on kritisoitu siitä, että FAO on vuosien mittaan parannellut ja muuttanut vuoden 1990-92 nälkätasolukua. Se on vaihdellut 786 miljoonasta (1992) 823 miljoonaan (2004), 833 miljoonasta (2011) 995 miljoonaan (2013).

Luvut ja data ovat aina valtaa. Koska niiden perusteella päätetään rahoituksista, on kriitikoiden mukaan näin lähellä YK:n vuosituhattavoitteiden deadlinea FAO:n pakko näyttää, että jo annetuilla rahoilla on saatu näkyviä tuloksia.

Sillä välin, kun odotamme FAO:n kommenttia kritiikkiin, voimme todeta tärkeimmän:

Maailma on toistaiseksi epäonnistunut näläntorjunnassa. Olivat luvut miten päin tahansa.

Nämä 805 miljoonaa tänäänkin nälkäistä ihmistä ovat pääosin kehitysmaissa asuvia ihmisiä.

Arviolta puolet heistä elää viljelijätalouksissa, noin 22 prosenttia on maaseudun työttömiä, 20 prosenttia asuu kaupungeissa ja 8 prosenttia on luonnonvaroista täysin riippuvaisia ihmisiä, kuten kalastajia ja paimentolaisia.

Niin, siis he ovat esimerkiksi tässä nykyisessä kotimaassani Etiopiassa asuvia lapsia, naisia ja miehiä. Valtiona Etiopia on varmasti  lopen kyllästynyt maineeseensa nälänhätien, kuivuuden ja sotien maana. Silti aliravitsemus on täällä edelleen erittäin yleistä. Se selvisi myös projektimme keväällä tekemästä baseline-tutkimuksesta.

Parannukset ovat kuitenkin mahdollisia, ja niistä meidän on inspiroiduttava.

Otetaan esimerkiksi Brasilia, jossa on pantu käytäntöön menestykäs Fome Zero (“Nälkä nollaan”)-ohjelma. Ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2003. Tuloksia nähtiin jo neljä vuotta myöhemmin, kun nälkäisten määrä ohjelma-alueella oli vähentynyt kolmanneksella, ja kuusi vuotta myöhemmin, kun köyhyydessä elävien ihmisten määrä oli pienentynyt 20 miljoonalla verrattuna aloittamisvuoteen.

Fome Zero-ohjelma koostuu monesta eri palasesta: Bolsa Familia sisältää sosiaalisin perustein tehtäviä tulonsiirtoja. Toinen ohjelma on kouluruokailuun keskittyvä. Kolmas ryhmä edistää perhemaataloutta tarjoamalla tuettuja luottoja sekä järjestämällä koulutusta, neuvontaa ja vakuutuksia pientiloille.

Menestystarinat harvoin tuntuvat olevan vain yhteen sektoriin keskittyviä. Sen sijaan niissä on oivallettu, mitkä kaikki monimutkaiset tekijät vaikuttavat siihen, saako ihminen ruokaa käyttöönsä, miten paljon hän on siitä valmis maksamaan, ja miten hän toimii, jos ei sitä ole saatavilla.

Näläntorjunnassa ei voida puhua vain maatalouden tuottavuuden kasvusta, jos ei puhuta myöskin ravitsemuksesta. Siitä ei voida puhua ilman, että parannetaan köyhimpien ihmisten sosiaaliturvaa. Eikä siitä voida puhua ilman, että parannetaan naisten asemaa.

Lisätietoja ruokaturvaan liittyvistä laskelmista, tilastoinnista ja ongelmista löydät kirjastamme ‘Nälkä ja yltäkylläisyys. Ruokaturva maailmassa.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s